Search:
Privacy verklaring - Hoogsteder architecten
11142
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-11142,edgt-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-1.6, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_top,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

 

 

Privacy verklaring

 

Hoogsteder architecten, gevestigd aan Spitstraat 25 8102 HW Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij dit doen.

Contactgegevens:

Hoogsteder architecten, Spitstraat 25 8102 HW Raalte, 0548 – 852813

  1. Hoogsteder is de Functionaris Gegevensbescherming van Hoogsteder architecten, hij is te bereiken via ron@hoogstederarchitecten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogsteder architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoogsteder architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het afhandelen van uw betaling

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten

– Hoogsteder architecten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoogsteder architecten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoogsteder architecten) tussen zit. Hoogsteder architecten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Naam systeem: Contact Form 7

Waarom wordt het gebruikt: u kunt als bezoeker van de website via het contactformulier makkelijk contact opnemen met Hoogsteder architecten

Onderliggende logica: Via het contactformulier op de website kunt u bijvoorbeeld een vraag stellen aan Hoogsteder architecten.

Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Contact Form 7 zorgt ervoor dat uw naam en mailadres wordt verzonden naar de mailbox van Hoogsteder architecten, zodat wij terug kunnen reageren. De gegevens worden niet gebruikt door Hoogsteder architecten voor andere doeleinden, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven.

Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Hoogsteder architecten u gegevens ontvangt en vastlegt: Op de site van Hoogsteder architecten is het mogelijk contact op te nemen met Hoogsteder architecten via een contactformulier. Uw naam en emailadres worden verzonden naar de inbox van Hoogsteder architecten, zodat wij terug kunnen reageren. Deze gegevens worden alleen verzonden wanneer u de box aan vinkt dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacy verklaring. De gegevens komen in de inbox van Hoogsteder architecten en worden verwijderd wanneer u dat verzoek indient of nadat ons termijn is verlopen. Deze informatie kunt u vinden onder ‘Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.’

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoogsteder architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden uiterlijk 26 maanden naar date verwijderd uit onze systemen. Met uitzondering van gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst (7 jaar) en andere overige zaken die gerelateerd zijn aan verplichtingen vanuit de overheid, zoals het bewaren van bewijzen en documenten die opgeslagen worden in het archief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoogsteder architecten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoogsteder architecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en doet haar uiterste best om uw gegevens veilig te stellen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoogsteder architecten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hoogsteder architecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor Google Analatics geldt dat wij het delen van informatie hebben uitgezet en dat wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Google, daarmee voldoen wij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoogsteder architecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ron@hoogstederarchitecten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (met uitzondering van feest-, zondagen en vakanties), op uw verzoek. Hoogsteder architecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ron@hoogstederarchitecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoogsteder architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ron@hoogstederarchitecten.nl

 

Op al ons werk is de DNR van toepassing. Deze vind u op onze site.

 

Versie 28 mei 2018